Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z wyposażeniem dla OSP w Rogozińcu

26 lipca br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie umowy o dotację zadania pn. Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Rogozińcu wraz z wyposażeniem”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogozińcu.

Zadanie polega na doposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozińcu w specjalistyczny sprzęt mający umożliwić strażakom ochotnikom bezpieczeństwo w czasie prowadzenia akcji ratowniczych. Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie Gminy Zbąszynek oraz Powiatu Świebodzińskiego.

Umowę podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Andrzej Letki – Prezes Jednostki OSP w Rogozińcu,

 

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 29.400,00  zł.

Wysokość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi: 14.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.05.2022r. – 31.08.2022r.