Beta

Podpisanie umowy na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej z programu „Agroenergia”

25 sierpnia br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz p. Katarzyna Karwat – Beneficjent.

Od 1 października 2021 r. ruszył nabór programu priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Program ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji wiatrowej, pompy ciepła oraz towarzyszące magazyny energii.