Beta

Podpisanie umów o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

10 lutego br. w siedzibie Funduszu podpisane zostały kolejne 4 umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Do Programu przystąpiły Gminy: Dobiegniew, Krzeszyce, Trzebiechów i Miasto Żagań. Umowy z ramienia WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał Prezes Zarządu – Mariusz Herbut, ze strony Gminy Dobiegniew Burmistrz - Sylwia Łaźniewska, ze strony Gminy Krzeszyce Wójt - Stanisław Peczkajtis, ze strony Gminy Trzebiechów Wójt - Izabella Staszak, ze strony Miasta Żagań Burmistrz - Andrzej Katarzyniec, przy kontrasygnacie skarbników. Gminy będą realizowały Program wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Do tej pory umowy na realizację Programu podpisało 16 gmin z woj. lubuskiego.

 

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Informacje i dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”.