Beta

Podpisanie umów o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

9 lutego br. w siedzibie Funduszu podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Do Programu przystąpiły Gminy: Bobrowice, Bytnica, Kargowa, Międzyrzecz i Miasto Nowa Sól. Umowy z ramienia WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał Prezes Zarządu – Mariusz Herbut, ze strony Gminy Bobrowice Wójt - Wojciech Wąchała, ze strony Gminy Bytnica Wójt - Sebastian Bartczak, ze strony Gminy Kargowa Burmistrz - Jerzy Fabiś, ze strony Gminy Międzyrzecz Burmistrz - Remigiusz Lorenz, ze strony Miasta Nowa Sól Prezydent - Jacek Milewski, przy kontrasygnacie skarbników. Gminy będą realizowały Program wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Informacje i dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”.