Beta

Podpisanie umów na dofinansowanie zakupu sonaru wraz z wyposażeniem oraz sprzęt służący ochronie górnych dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie w sonar z wyposażeniem do prowadzenia działań ratowniczych na wodach stałych i płynących”, oraz „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie w sprzęt służący ochronie układu oddechowego - aparaty powietrzne wraz z maskami i butlami powietrznymi” realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Zadania polegają na doposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie w specjalistyczny sprzęt mający umożliwić strażakom bezpieczeństwo w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, a także ułatwić prowadzone działania ratownicze. Celem realizowanego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Umowy podpisali:

Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW

oraz

Mariusz WÓJCIK – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie 
przy kontrasygnacie:
Małgorzaty Szwed – Głównej Księgowej     

Łączny koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadań wynosi 187.725,50  zł.

Wysokość udzielonej dotacji ze środków WFOŚiGW wynosi: 93.860,00 zł.

Termin realizacji zadań: 28.09.2021r. – 30.09.2022r.