Beta

Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

13 stycznia br. w siedzibie Funduszu miało miejsce podpisanie kolejnej już umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Do Programu przystąpiła Gmina Przytoczna. Umowę podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Wójt Gminy Przytoczna – p. Bartłomiej Kucharyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przytoczna – p. Joanny Matuszewskiej. Gmina będzie realizowała Program wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w terminie do 30.01.2024 r.

 

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Informacje i dokumenty dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”.