Beta

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

14 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Beneficjent – p. Danuta Zapała.

Przypominamy, że od 1 października 2021 r. ruszył nabór programu priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Program ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji wiatrowej, pompy ciepła oraz towarzyszące magazyny energii.