Beta

Pierwsza umowa dotacji w Konkursie dla lubuskich mediów

Rozstrzygnięty został Konkurs WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach” na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna dla najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych, zaplanowanych do realizacji przez media lubuskie w 2022 roku. Przedmiotem konkursowych wyborów były projekty cyklu publikacji w formie kolumn prasowych, audycji radiowych lub telewizyjnych programów ekologicznych, opracowanych i przewidzianych do druku czy emisji od czerwca do grudnia 2022 roku. Regulaminowe wymogi zakładały, by publikacje prasowe, radiowe czy telewizyjne kierowane były do mieszkańców województwa lubuskiego, obejmując swym zasięgiem obszar co najmniej jednego powiatu i zawierały wskazaną przez Fundusz tematykę nadrzędną zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska.

W końcowej ocenie za najciekawsze projekty, które pozwolą na uzyskanie najlepszych efektów w zakresie udostępniania społeczeństwu regionu aktualnych informacji o ochronie środowiska, stanowiących tematykę Konkursu, i propagowania działań proekologicznych, uznane zostały: cykl audycji w „RADIU ZACHÓD” pn. „Pokonaj smog – Lubuskie bliżej natury” (16 pkt/16) oraz cykl kolumn prasowych pn. „Informacja i edukacja  ekologiczna w GAZECIE LUBUSKIEJ” (13 pkt/16). Tym projektom udzielone zostanie dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej, a ich beneficjenci zostali uznani przez Fundusz za medialnych partnerów w prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

8 czerwca br. w siedzibie Funduszu Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze i Piotr Bednarek – Prezes Zarządu Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A. podpisali pierwszą z konkursowych umów dotacyjnych, na  dofinansowanie w kwocie do 22.950,00 zł cyklu 17 audycji radiowych pn. „Pokonaj smog – Lubuskie bliżej natury”. Każda z 45-minutowych audycji, emitowana na antenie „Radia Zachód” co dwa tygodnie w czwartki o godz. 14.10., będzie dostępna do odsłuchania także po każdorazowej emisji na dedykowanej podstronie w Internecie, dostępnej z poziomu www.zachod.pl.