Beta

Od pierwszych dni Nowego Roku pracujemy pełną parą w trosce o środowisko naturalne

W dniu 18 stycznia 2023 roku w siedzibie naszego Wojewódzkiego Funduszu, Prezes Zarządu – Mariusz Herbut wraz z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej – Patrykiem Maruszakiem (na zdjęciach wraz z Główną Księgową KW PSP – Anną Cedro) podpisali umowę na dostawę pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zakup aut z dofinansowaniem ze środków Funduszu w kwocie 1 mln zł umożliwi jeszcze skuteczniejsze zapobieganie skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych zagrażających środowisku naturalnemu oraz poprawi efektywność działań ratowniczych w tym w zakresie chemiczno-ekologicznym.

Bezpieczeństwo ekologiczne naszego regionu, którego jednym z przejawów jest wsparcie  systemu ratowniczo-gaśniczego, to ważny cel Funduszu, a wsparcie udzielane służbom zrzeszonym w KSRG gwarantuje ochronę zasobów naturalnych jak również zdrowia i życia lubuszan.