Beta

Od dziś Gmina Przytoczna dużo zyskuje

Mariusz Herbut Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Łukasz Szczerbak – Prezes Zarządu WOKAMID Sp. z o.o. podpisali w dniu dzisiejszym dwie umowy:

UMOWĘ POŻYCZKI w kwocie 431 820,17 zł oraz UMOWĘ POŻYCZKI PŁATNICZEJ w kwocie
205 089,96 zł  na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną służącą do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słońca na obiektach WOKAMID Sp. z o.o. w Gminie Przytoczna.

Poprzez realizację przedsięwzięcia Pożyczkobiorca osiągnie potrójny efekt:

a)            efekt rzeczowy - w postaci budowy instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną służącą do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy  187,08 kW) z energii słońca na obiektach WOKAMID Sp. z o.o. w Gminie Przytoczna

b)           efekt ekologiczny - w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń oraz produkcji energii z OZE w ilości  183,26 MWh/rok,

c)            efekt edukacyjny wyrażony między innymi w postaci zamieszczenia na stronie internetowej Pożyczkobiorcy informacji na temat zastosowania OZE.