Beta

Ochrona środowiska priorytetem w gminach

Konstruktywne plany, analizy i debaty o realizacji programów na rzecz ochrony środowiska na bieżąco odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Rozmowy o ekologii, działaniach służących poprawie jakości powietrza, ochronie przyrody i zasobów naturalnych stają się kluczowe dla przedstawicieli lubuskich gmin. Zadaniem priorytetowym staje się ochrona środowiska i zapewnienie mieszkańcom warunków zamieszkania i rozwoju właściwego pod względem ekologicznym oraz kulturowym.
O przyszłej współpracy na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, planach wspólnych działań oraz realizacji programów w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rozmawiali: Prezes Zarządu WFOŚiGW Mirosław Glaz i Marcin Jagodziński Radny Gminy Bobrowice, zastępca Dyrektora Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli.