Beta

Nowe lunety i lornetki dla Parku Narodowego „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” będzie miał nowy sprzęt do obserwacji ptaków. 5 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze została podpisana umowa dotacji na doposażenie „Ujścia Warty” w 60 lornetek i 2 lunety - najczęściej wykorzystywane pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie Parku Narodowego znanego też pod nazwą „Rzeczpospolita Ptasia”. Ochrona ptaków oraz ich siedlisk była przecież najważniejszym powodem utworzenia tego obszaru chronionego, a walory ornitologiczne powodują, że bez lornetek i lunet nie da się prowadzić obserwacji ptaków w trakcie zajęć  grupowych i przez turystów indywidualnych. Intensywność korzystania z takiego sprzętu i wysoka jego eksploatacja spowodowały, że Park dysponuje obecnie jedynie 35 sprawnymi lornetkami, co przy jednoczesnych zajęciach w kilku 30-osobowych grupach wymuszało konieczność dzielenia się 1 lornetką przez 2-3 osoby. Dlatego Park Narodowy zdecydował się doposażyć swoją bazę dydaktyczną w nowy sprzęt, wartości 150.000,- zł, a Fundusz te starania poparł, dokładając połowę kwoty. Umowę w imieniu Funduszu potwierdził 5 lipca br. Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, a w imieniu  Parku Narodowego „Ujście Warty” jego Dyrektor Konrad Wypychowski, w obecności Wioletty Chary - Głównej Księgowej PN oraz Doroty Wypychowskiej – Głównego specjalisty ds. edukacji i udostępniania Parku.

            Środki „Ujścia Warty” i dotacja z Funduszu, w kwocie 75.000,- zł, stanowiącej 50% kosztów kwalifikowanych zadania, pozwolą za zakup 2 lunet porropryzmatycznych ze stawami, o średnicy obiektywu  65 mm, z powiększeniem 20-60x i polem widzenia min. 36m/1000 oraz 60 uniwersalnych lornetek dachopryzmatycznych, wodoodpornych z powiększeniem 8x ze średnicą obiektywu 32, z szerokim zakresem  rozstawu okularów, co sprawdzi się zarówno przy korzystaniu przez dzieci jak i dorosłych. Nowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą do obserwacji ptaków w ramach zajęć realizowanych w Ośrodku Edukacyjnym w Chyrzynie, na ścieżce "Ptasim szlakiem" oraz w nowym, multimedialnym  Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym  w Słońsku.