Beta

Nazwa szkoły zobowiązuje – EKOLOG ma pracownię EKO

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zyskała nowe miejsce, w którym uczniowie będą mogli rozwijać swoje przyrodnicze pasje. Dzięki nowo powstałej EKOPRACOWNI PRZYRODNICZEJ w sposób doświadczalny wszyscy zainteresowani mogą poszerzyć wiedzę o szeroko pojętej ochronie środowiska, tajemnicach przyrody i zasobach naturalnych.

Uroczyste otwarcie uświetnili obecnością: przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrekcja oraz uczniowie szkoły. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Herbut.

Zaproszeni goście mieli okazje uczestniczyć w pokazowej lekcji przyrody, prowadzonej przez piątą klasę integracyjną. 

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA powstała w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lubuskiego.