Beta

Nastąpił przełom dla ochrony Środowiska - działania prewencyjne wchodzą na wyższy poziom

Do ekologii podchodzimy partnersko. W siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisano Umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wzmocnienie potencjału kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Dzięki współpracy możliwy będzie zakup niskoemisyjnego samochodu specjalnego - mobilnego biura inspekcyjnego ze zdalnym dostępem do systemów informatycznych, możliwością generowania dokumentów kontrolnych na miejscu, przesyłu zgłoszeń do WIOŚ lub GIOŚ, zdalnym dostępem i przekazem wyników do wybranych kontrolnych systemów operacyjnych, umożliwiającego inspekcje w terenie m.in. pojazdów transportujących odpady w ruchu krajowym, kontrole w podmiotach prowadzących produkcję rolną czy przechowywanie i  stosowanie nawozów organicznych i nieorganicznych. W zakres Zadania wchodzi też wyposażenie nowo powstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości  Środowiskowej w 5 zestawów sprzętu mobilnego IT dla inspektorów w czasie prowadzenia kontroli wyjazdowych (w zestawie laptop, drukarka, skaner) oraz zakup przenośnego źródła zasilania z panelem fotowoltaicznym, a także przeprowadzenie dwóch szkoleń specjalistycznych dla inspektorów z zakresu prawa ochrony środowiska i kontroli pozwoleń wodno-prawnych .

Spodziewany efekt ekologiczny dofinansowania to: zwiększenie i modernizacja potencjału inspekcyjnego WIOŚ w celu sprawnego wykonywania zadań kontrolnych poprzez wyposażenie w specjalistyczną aparaturę i sprzęt oraz podnoszenie kwalifikacji kadry inspekcyjno-kontrolnej, z dostosowaniem wyposażenia do zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przewidywany koszt całkowity i kwalifikowany brutto zadania wynosi 400.000,00 zł. WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił Jednostce dofinansowania poprzez przekazanie środków do rezerwy celowej budżetu państwa do kwoty 320.000,00 zł

W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Umowę podpisał Mirosław Glaz Prezes Zarządu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze reprezentowała Anita Jakubaszek - Lubuski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.