Beta

Nabór wniosków na zadania edukacyjne o OZE i efektywności energetycznej w Programie RW Edukacji Ekologicznej

Z dniem 2 stycznia 2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do II etapu Programu Priorytetowego pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla zadań w zakresie tematycznym Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

            W ramach II etapu naboru w Programie RW EE przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań z edukacji ekologicznej, mających na celu upowszechnianie wiedzy i aktywizację społeczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lubuskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

            Zgodnie z zasadami Programu i Regulaminem Naboru, dofinasowanie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 150.000,- zł i nieprzekraczającej 90-95% kosztów kwalifikowanych zadania (w zależności od statusu podmiotu wnioskującego). Na dofinansowanie wszystkich zadań przyjętych w ramach II etapu naboru w tym obszarze tematycznym w województwie lubuskim przewidziano budżet 1250.000,- zł.

            Termin  trwania II etapu naboru: od 02.01.2023 r. do  30.01.2023 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje i zasady naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami do pobrania, znajdują się w Aktualnościach i zakładce: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na stronie głównej Funduszu www.wfosigw.zgora.pl.