Beta

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na 2022 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11

ogłasza nabór wniosków

PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok.

 

Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 1.300.000,- zł.

Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2021 rok.

Wnioski na odpowiednich formularzach, właściwych dla danego rodzaju zadania, należy wypełnić zgodnie z przyjętymi Zasadami i trybem udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2021 rok oraz Kryteriami  wyboru przedsięwzięć
i Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej na 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze na stronie Funduszu www.wfosigw.zgora.pl lub pod numerem telefonu   68  419 69 00.