Beta

Mozów otrzymał podwójne wsparcie

To nie tylko przedświąteczne wsparcie - będzie przełożenie na szybkość i skuteczność działań.

Współpraca zielonogórskiego Funduszu z jednostkami OSP zaowocowała kolejnymi Umowami Dotacji i konkretnym wsparciem finansowym. W wyniku analizy realnych potrzeb jednostki OSP KSRG Mozów pozyskała podwójne dofinansowanie:

• do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego – dotacja w kwocie do 625 000,00 zł - koszt całkowity oraz kwalifikowany Zadania brutto wynosi 1 371 450,00 zł

• do zakupu nowoczesnego wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego - dotacja w kwocie do 40 000,00 zł - koszt całkowity oraz kwalifikowany brutto Zadania wynosi 155 000,00 zł

Realizacja Zadania umożliwiła osiągnięcie kilku efektów:

  1. efekt rzeczowy - w postaci dostawy samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz jego wyposażenia
  2. efekt ekologiczny - w postaci zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych
  3. efekt edukacyjny - w postaci działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Zadania

Podczas uroczystego przekazania samochodu oraz wyposażenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował Prezes Zarządu Mariusz Herbut.