Beta

Mieszkańcy Czciradza i okolic mogą już świętować

Umowa Pożyczki Płatniczej na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM w Kożuchowie. Dokument gwarantuje  udzielenie na powyższy cel pożyczki w kwocie 266 041,00 zł .  Koszt  całkowity i koszt kwalifikowany Zadania brutto wynosi 1 422 741,00 zł.

Realizacja Zadania zapewni osiągnięcie następujących efektów:

  1. efekt rzeczowy w postaci przebudowy pompowni wody w Czciradzu
  2. efekt ekologiczny w postaci zapewnienia możliwości dostaw wody przeznaczonej do spożycia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i Dyrektywą 98/83/WE
  3. efekt edukacyjny w postaci promocji inwestycji z wykorzystaniem strony internetowej Pożyczkobiorcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" reprezentował Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu. W imieniu WFOŚiGW w Zielonej Górze Umowę podpisał Prezes Zarządu Mariusz Herbut.