Beta

Mały Strażak 2022

W związku z rozstrzygnięciem Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2), tzw. „Mały Strażak” WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że po zweryfikowaniu złożonych wniosków oraz podjęciu starań o zwiększenie budżetu, budżet programu został zwiększony do kwoty 3.600.000,00 zł.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wszystkie jednostki, które złożyły wniosek
o dofinansowanie w terminie naboru oraz spełniły warunki programu opisane w ogłoszeniu
z dnia 11.03.2022r. uzyskają dofinansowanie do kwoty 12.000,00 zł bez konieczności aktualizowania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania zostaną opisane w decyzjach
o przyznaniu dofinansowania.

Załączniki: