Beta

Lista jednostek zakwalifikowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze publikuje listę Jednostek zakwalifikowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym Jednostkom oraz informujemy, że decyzje o przyznaniu dofinansowania zostały przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adresy wskazane w złożonych wnioskach.

Załączniki: