Beta

Konsultujemy i wyjaśniamy przy każdej okazji

Uczestnictwo w wydarzeniu, zorganizowanym przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Kalsku było kolejną okazją do nawiązania interesujących rozmów z beneficjentami Programów realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Zainteresowani Programem „Czyste Powietrze” mogli wziąć udział w prelekcji przeprowadzonej przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w  Zielonej Górze Mariusza Herbuta i doprecyzować zagadnienia dotyczące uczestnictwa w Programie.

Stoisko wystawiennicze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniło zarazem rolę tymczasowego, mobilnego PUNKTU KONSULTACYJNEGO i cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników Targów Rolniczych w Gliśnie. Corocznie Targi odwiedzane są przez mieszkańców kilku tysięcy miast i wsi naszego województwa.