Beta

Komunikat dotyczący dofinansowania do wapnowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z informacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wyniosła 100% limitu krajowego. W związku z powyższym, wydawanie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zadania związane z wapnowaniem gleb zostało wstrzymane do dnia 31.12.2020 r.

Pomimo wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis, nabór wniosków prowadzony przez Okręgową Stację Rolniczo-Chemiczną w Gorzowie Wlkp. nie został wstrzymany i był prowadzony do dnia 31.12.2020 r. a oceniona wnioski były przekazywane systematycznie do WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Z dniem 01.01.2021 r. wznowione zostało udzielanie dofinansowania przez Fundusz w Zielonej Górze. W związku z dużą ilością złożonych wniosków, dofinansowanie udzielane będzie sukcesywnie wszystkim wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w okresie od sierpnia 2020 r.

Wypłata dofinansowania będzie realizowana w styczniu i w lutym 2021 r.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela P. Alicja Koszewar (tel. 684196937, e-mail: akoszewar@wfosigw.zgora.pl).