Beta

KOMUNIKAT

Konferencja prasowa Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się 30 lipca (czwartek) o godzinie 11:15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze. Przedstawione zostaną będące w realizacji rządowe programy zmierzające m.in. do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także wdrażane projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju OZE  i gospodarki wodorowej, w odniesieniu do środków uzyskanych przez Polskę na Fundusz Spójności w nowej perspektywie finansowej UE (2021-2027).

W konferencji prasowej wiceministra klimatu uczestniczyć będą m.in. Sebastian Pieńkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, imieniu którego działają: Mariusz Herbut (Prezes Zarządu) i Ireneusz Madej (Zastępca Prezesa Zarządu).