Beta

Komenda Wojewódzka Policji doposażona

Ekologicznie wpływamy na bezpieczeństwo w województwie. Współpraca z zielonogórskim Funduszem przełoży się w istotny sposób na szybkość i zasięg działań prewencyjnych, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ochronę bezpieczeństwa mieszkańców, utrzymanie porządku publicznego w województwie oraz działalność edukacyjną lubuskiej policji.

Udzielenie Jednostce dofinansowania poprzez przekazanie środków do rezerwy celowej budżetu państwa do kwoty 500.000 zł umożliwia realizację zadania pn. „Zakup trzech samochodów spalinowych o napędzie spalinowo – elektrycznym dla potrzeb Policji garnizonu lubuskiego”, przy jednoczesnym, bezpośrednim oddziaływaniu na ochronę środowiska w regionie.

Całkowity i kwalifikowany koszt Zadania brutto wynosi 975.000 zł.

Umowę podpisali: Mirosław Glaz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Rafał Banach Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.