Beta

Kamera termowizyjna dla OSP w Słubicach

Do końca sierpnia tego roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wyposażeni zostaną w nowoczesna kamerę termowizyjną z osprzętem, wartości  ponad 37,5 tys. zł. WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczy na ten cel  dotacje w wysokości 15 tys. zł, a pozostała część środków została zapewniona z Funduszu Wsparcia PSP  Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.  Zostało to przypieczętowane 28 czerwca br. w siedzibie Funduszu , gdzie umowę  pomocy finansowej na zakup kamery z osprzętem podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze i  Czesław Śliwiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Słubicach przy kontrasygnacie   Czesławy Głaba – Głównej Księgowej słubickiej KP OSP.