Beta

Informujemy, że został wydłuzony termin na zgłoszenia gmin oraz podpisania porozumienia lub aneksu do porozumienia w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

Warunkiem skorzystania z dodatkowych zachęt dla gmin jest pisemne zgłoszenie gminy do właściwego Funduszu do 15 września 2021 r. (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka informacja na ten temat, do zaakceptowania są również zgłoszenia w formie elektronicznej) oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do zawartego już porozumienia do 30 września 2021 r. Gminy, które mają już zawarte porozumienia z wfośigw nie muszą dokonywać zgłoszenia.