Beta

Informacja o konkursie pilotażowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW w Warszawie pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu.”

Uprzejmie informuję, że do 8 stycznia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej
w postaci pelletu.” Konkurs ten daję szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w naborze, jest zagwarantowanie przez aplikujące gminy, że gospodarstwa ubogie energetycznie, w terminie do zakończenia realizacji projektu, zostaną wyposażone w piece dostosowane do spalania pelletu posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności Program „Czyste Powietrze”, zwłaszcza nowa odsłona oferująca podwyższone dofinansowanie na docieplenie budynku oraz wymianę urządzenia grzewczego dla najuboższych gospodarstw domowych, może stanowić bardzo dobre narzędzie pozwalające gminom na sprostanie wymaganiom konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach MKiŚ oraz NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-naboru-na-budowe-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu

 

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html