Beta

Informacja Ekologiczna nie tylko lokalnie

Zdecydowanie stawiamy na edukację ekologiczną.

Kolejne spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaowocuje działaniami szerzącymi wiedzę ekologiczną. Dotacja w kwocie do 94 498,00 zł, na dofinansowanie realizacji Zadania pn. "Utworzenie Lokalnego Centrum Informacji Ekologicznej wraz z działaniami edukacji ekologicznej we Wschowie", pozwoli na utworzenie miejsca, które w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Zadeklarowany przez wnioskodawcę minimalny wskaźnik osiągnięcia celu dla Zadania wynosi 5 000 osób, w tym minimum 500 osób to działania bezpośredniej edukacji na rzecz ochrony środowiska, niemniej powstająca w ramach Umowy placówka udostępni swoje działania nie tylko lokalnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentował Prezes Zarządu Mirosław Glaz. W imieniu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. dokument podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk.