Beta

Gdzie nie dotrze człowiek...

W wyniku podpisanej Umowy Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zakup kamery multispektralnej i bezzałogowego statku powietrznego, które będą wykorzystywane do monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk hydrogenicznych (mokradeł), zostaną osiągnięte trzy efekty działania:

•             rzeczowy, w postaci zakupu kamery multispektralnej

•             ekologiczny - zwiększenie skuteczności prowadzonych działań

•             edukacja ekologiczna

Rozmowy, spotkania oraz szczegółowa analiza potrzeb w kierunku działań zwiększających zasięg, skuteczność oraz bezpieczeństwo działań lubuskich leśników zaowocowała kolejnym etapem udanej współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. 

Na potrzeby realizacji zadania przyznano dotację na cele inwestycyjne w kwocie 84.000,00 zł.

Ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Umowę podpisał Dariusz Miernik Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Mariusz Herbut Prezes Zarządu.