Beta

Gazeta Lubuska po raz kolejny laureatem Nagrody Prezesa WFOŚiGW

Dziennik GAZETA LUBUSKA po raz kolejny otrzymała Tytuł Przyjaciela Środowiska, nadawany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze najaktywniejszym podmiotom w regionie,  prowadzącym działania na rzecz edukacji ekologicznej społeczności lubuskiej i ochrony środowiska naturalnego oraz Nagrodę Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ostatnich latach i w roku 2022, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, w wysokości 15.000,- zł.

25 października br. podczas gali z okazji 70-lecia Gazety Lubuskiej w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, Prezes Funduszu Mariusz Herbut wręczył na ręce Grzegorza Widenki - Prezesa Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze i Janusza Życzkowskiego -Redaktora Naczelnego GAZETY LUBUSKIEJ dyplom honorowy i nagrodę za podejmowanie cennych inicjatyw edukacyjnych  i umiejętne propagowanie na łamach Dziennika dobrych praktyk w dziedzinie ekologii. Doceniamy szczególnie metodyczną i przemyślaną aktywność w  upowszechnianiu wiedzy społeczności lubuskiej o środowisku w najbliższym otoczeniu, cywilizacyjnych zagrożeniach i ich wpływie na jakość życia współczesnego człowieka.