Beta

Fundusz realizatorem "Czystego Powietrza"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest realizatorem Projektu „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie lubuskim.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie lubuskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa lubuskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 17 050,0000 MWh/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

- wartość bazowa 8 350,0000 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 1 960,0000 tony równoważnika CO2/rok;

• Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

- wartość bazowa 1 220,0000 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 330,0000 tony równoważnika CO2/rok.

• Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

- wartość bazowa 33 340,0000 MWh/rok

- wartość docelowa 12 690,0000 MWh/rok

• Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

- wartość bazowa 0 szt.

- wartość docelowa  3,0000 szt.

 

Wartość projektu: 96 000 000 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 96 000 000 zł

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:  https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Szczegóły: https://portal.wfosigw.zgora.pl/