Beta

Ekospotkanie z licealistami w Rzepinie

Realizacja Projektu EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej to szereg proekologicznych działań, w tym zajęć edukacyjnych.
Specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze spotkali się z młodzieżą z trzecich klas I LO w Zespole Szkół w Rzepinie, aby przekazać wiedzę na temat zadań realizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, odnawialnych źródeł energii, form finansowania programów oraz możliwości jakie daje kształcenie się w zawodach powiązanych z ekologią.
Okazało się, że zagadnienia dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska mają wymiar ponadpokoleniowy i dzięki temu możliwe było wypracowanie spójnego punktu postrzegania proekologicznych inicjatyw.