Beta

Eko-Przyszłość - edukacja ekologiczna wsparta dotacją Funduszu

W dniu 25 kwietnia Mariusz Herbut – Prezes Wojewódzkiego Funduszu podpisał umowę dotacji ze Związkiem Międzygminnym Eko-Przyszłość.

Dofinansowanie w kwocie ponad 57 tys. zł zostało udzielone na zadanie „OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!” polegające na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami na terenie  13 gmin objętych  obszarem działania Związku.

Tematyczna edukacja dorosłych  obejmuje udostępnienie mieszkańcom gmin spersonalizowanej, bezpłatnej aplikacji mobilnej EcoHarmonogram na telefon, upowszechniającej wiedzę o systemie gospodarowania odpadami w gminach wchodzących w skład Związku.

Wsparciem informacyjnym nt. prawidłowej segregacji oraz wykorzystania aplikacji mobilnej będą artykuły edukacyjno-informacyjne zamieszczone w : "Gazecie Lubuskiej", Tygodniku "Krąg" i Głosie Regionu. W ramach projektu zorganizowane zostaną również spotkania – prelekcje o zasadach poprawnej segregacji odpadów komunalnych dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz odbędą się tematyczne przedstawienia teatralne w 72 placówkach oświatowych.