Beta

Druhny i Druhowie, Strażacy

W dniu Waszego Święta, wszystkim Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych przekazuję najserdeczniejsze podziękowania za Wasz trud, ogromny dar serca i zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków oraz za poświęcenie
w ochronie życia, zdrowia i dobytku mieszkańców.

Zarząd oraz pracownicy Funduszu życzą bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji
a także zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze powodem do dumy, osobistej satysfakcji i źródłem społecznego uznania.

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Zielonej Górze
Druh
Mariusz Herbut