Beta

Czyste Powietrze – zapowiedź zmian w Programie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada istotne zmiany w Programie Czyste Powietrze:

„Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie w ramach PPCP będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM.

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPPC, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM”.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany?fbclid=IwAR17QJsu5um9A7PyKMm6EjIMWtw98miMmpLROHrxxIR1yS5-AOK3AFLiuNo