Beta

Cztery pożyczki - jeden cel

Ta współpraca będzie z realną korzyścią dla regionu. Umowy będą miały wymierne efekty ekologiczne.
 
Aż cztery dokumenty: dwie umowy pożyczki i dwie umowy pożyczki płatniczej zostały podpisane w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzięki nim Pożyczkobiorca -  Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. zrealizuje zadania w postaci przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola Żarska oraz w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 316,00 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 600 m, 29 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz 1 szt. przepompowni.
Realizacja zadań znacznie wpłynie na poprawę i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zwiększy liczbę użytkowników sieci kanalizacyjnej, przy jednoczesnym wpływie na edukację ekologiczna mieszkańców regionu.
W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę podpisał Prezes Zarządu Mirosław Glaz. Lubskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. reprezentował Kamil Zakrzewski – Prezes Zarządu.
 
Gratulujemy!