Beta

Czas na planowanie kolejnych, wspólnych działań

Od konstruktywnych rozmów do konkretów. Podtrzymywanie współpracy jest warunkiem realizacji wspólnych celów.
 
Wiele proekologicznych przedsięwzięć w regionie poprzedzonych jest dokładną analizą rzeczywistych potrzeb odbiorców funduszowych programów. Wspólne uzgodnienia i badanie zasięgu wsparcia pozwolą na doprecyzowanie formy i wysokości oferowanej pomocy.Ustalanie kierunku przyszłej strategii działania i przyszłe plany wspólnych realizacji zadań omawiane były w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. WFOŚiGW reprezentował Prezes Zarządu Mirosław Glaz, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze reprezentowali: Dyrektor Biura Elżbieta Polak oraz Prezes Zarządu Edward Fedko.