Beta

Cykl szkoleń zakończony

Pomyślnie zakończyliśmy cykl spotkań warsztatowych pn. "Czyste powietrze w gminach", będący ofertą specjalistów WFOŚiGW w Zielonej Górze dla przedstawicieli gmin z całego województwa.
 
Bezpośrednie rozmowy, wyjaśnienia zawiłości i zmian w Programie Czyste Powietrze, konsultacje indywidualne to tylko część propozycji, z którą wychodzą pracownicy Funduszu po analizie potrzeb współpracujących gmin. Podczas spotkania specjaliści wyczerpująco wyjasniali zagadnienia dotyczące Programu, analizowali zgłaszane przez przedstawicieli gmin kwestie, wymagające szerszej interpretacji, wypracowywali wspólną ścieżkę realizacji programu.Dyskusje, które rozwinęły się podczas warsztatów dotyczyły szczególnie tematyki:
  • Omówienia ankiet oraz strategicznych potrzeb inwestycyjnych Gmin;
  • Systemu Doradztwa Energetycznego;
  • Zmian w Programie Czyste Powietrze;
  • Zadań gmin wynikających z Porozumienia;
  • Kosztów kwalifikowanych;
  • Metod i narzędzi Promocji Programu;
  • Konsultacji indywidualnych z ekspertem.
 
Dziękujemy lubuskim gminom za wspólnie spędzone, kreatywne, warsztatowe godziny.