Beta

Chronimy tych, którzy ochraniają nas

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano Umowę Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

Dzięki wsparciu jednostka będzie miała możliwość zakupu sprzętu służącego do realizacji zadań prewencyjno - operacyjnych wraz z wyposażeniem. Realizacja zadania, a zwłaszcza jego efektu ekologicznego będzie zwiększenia szybkości i skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze udzielił Dotowanemu na jego wniosek dotacji na cele bieżące w kwocie 45 000,00 zł. Koszt całkowity i kwalifikowany zadania brutto wynosi 90 000,00 zł.

Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokument podpisał Mirosław Glaz Prezes Zarządu. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu reprezentował Daniel Pelc Komendant Powiatowy PSP Żagań.