Beta

3 miliony złotych dla ZWiK Sława

2 września br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Stare Strącze - cz. 1 w formule "zaprojektuj i wybuduj"” realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o. o. Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Jarosław Hermaszewski – Prezes Zarządu ZWiK Sława.

Zadanie realizowane jest w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6 167 m, 69 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 366 m, budowę 1 przepompowni ścieków oraz wymianę sieci wodociągowej o długości 500 m. Efektem ekologicznym określonym w umowie jest liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 380 RLM oraz liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 80 osób.

Koszt całkowity zadania wynosi 5 928 600,00 zł, a koszt kwalifikowany to 4 820 000,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 3 000 000,00 zł.

Zgodnie z Programem możliwe jest również umorzenie części pożyczki, które w tym wypadku może wynieść 30%.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od dnia 10.06.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.