Beta

Rozwijamy współpracę z Gminami – jesteśmy w tym razem

Specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze cyklicznie spotykają się z przedstawicielami Gmin, zaangażowanych we współdziałanie w Programie Czyste Powietrze. Sukcesywnie i na bieżąco odpowiadamy na potrzeby przedstawicieli partnerskich instytucji, wyjaśniając kwestie, które często przewijają się w bezpośrednich rozmowach dotyczących założeń i realizacji Programu.

Dzisiejsze szkolenie on line poświęcone było kompleksowym wyjaśnieniom związanym  z wnioskiem o dofinansowanie w Programie czyste powietrze, dotyczącym w szczególności:

  • obowiązującej dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku
  • procesu i etapów składania wniosku - w tym omówienie Serwisu GWD
  • prawidłowego wypełniania dokumentacji
  • weryfikacji ksiąg wieczystych

Ze względu na duże zaineresowanie i pozytywny odbiór olejne spotkania z cyklu planowane są niebawem.