Beta

Wstrzymanie naboru wniosków - Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z wyczerpaniem środków wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych. W przypadku ponownej dostępności środków informacja o wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie Funduszu.