Beta

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 25 listopada 2022 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych.

Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Funduszu.

Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie pożyczki płatniczej, przy czym:

  1. w całym okresie trwania umowy obowiązuje zmienna stopa oprocentowania WIBOR 3M + 50 pkt bazowych i nie mniej niż   1,9 % w stosunku rocznym,
  2. okres spłaty wynika z postanowień określonych w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a pierwotnym źródłem finansowania.

 

Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze
- ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra. Nabór w 2023 roku odbywa się w trybie ciągłym.

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0

Załączniki: