Beta

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zwiększeniu środków dostępnych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023. Łączna kwota środków dostępnych na realizację Programu w latach 2020-2023 wynosi 9 958 118,04 zł.

 

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 31.10.2023 r. upływa termin kwalifikowania kosztów zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego (data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

 

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

 

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Potwierdzenie zapłaty za fakturę;
  4. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

należy złożyć do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej: https://www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowisk....

Kontakt do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp.:

ul. Św. Jerzego 26, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (95) 720 30 20,

e-mail: gorzow@schr.gov.pl; adres strony internetowej: www.oschr-gorzow.pl

Kontakt do Funduszu: 68 419 6937.

 

Załączniki do pobrania: