Beta

„Eko Gmina” edycja 2023 Pożyczka ze stałym oprocentowaniem dla gmin i spółek komunalnych

W dniu 11.04.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina" edycja 2023.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki na 10 lat ze stałym oprocentowaniem 3% w skali roku.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

Typ I: inwestycje własne gmin związane z poprawą efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

Typ II: inwestycje spółek realizujących zadania własne gmin ze 100% udziałem j.s.t. dotyczące budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej lub/i ciepła ze źródeł odnawialnych.

Beneficjenci Programu: gminy z terenu województwa lubuskiego oraz spółki ze 100% udziałem j.s.t.

Wysokość dofinansowania: Pożyczka może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość pojedynczego zadania to 2 000 000,00 zł.

Warunki udzielenia pożyczki:

- stała stopa oprocentowania 3,0% w skali roku,

- okres finansowania dla pożyczki nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,

- dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja obejmuje okres od daty wypływu pierwszej kwoty pożyczki do planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki. Maksymalny okres karencji wynosi 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania,

- ostateczną datą zakończenia zadania jest 31.12.2025 r.

- pożyczka nie podlega umorzeniu.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 11.04.2023 r. do 30.09.2023 r. 
lub do wyczerpania środków.

Dokumenty dotyczące Programu:

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon 1_program_eko_gmina.pdf123.45 KB