Beta

Zespoły Doradców Energetycznych (ZDE) w Zielonej Górze

Kolejne spotkanie wymiany doświadczeń Zespołów Doradców Energetycznych (ZDE) odbyło się w dniach 27 do 29 marca 2023 r. w Zielonej Górze. Była to wizyta studyjna zorganizowana przez Doradców energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze, działających w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 POIiŚ

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ZDE z 15 województw oraz z NFOŚiGW w Warszawie. Rozpoczęliśmy z hasłem „OZE w mieście”. Doradcy odkrywali wykorzystanie energii słonecznej w infrastrukturze użytkowej w starej części miasta. Następnie odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze, Pana Mariusza Herbuta, jako gospodarza wydarzenia. Dyrektor Biura, Marcin Kostrzewa omówił harmonogram wizyty. Głos zabrał również przedstawiciel NFOŚiGW Doradca energetyczny Andrzej Wiktorowicz. Podczas wizyty studyjnej odwiedziliśmy MZK Sp. z o.o. w Zielonej Górze – lidera transportu niskoemisyjnego. Następnie Odwiedziliśmy Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie poznaliśmy specyfikę funkcjonujących laboratoriów. Tam też przedstawiciel Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE) omówił globalne tendencje elektromobilności. Następnie w Ekoenergetyce Polskiej S.A., zobaczyliśmy, jak powstają stacje ładowania wysokiej mocy. Na zakończenie odbyło się spotkanie wymiany doświadczeń ZDE oraz omówiono bieżące sprawy.