Beta

Rusza nabór na szkolenie dla Energetyków Gminnych – poziom rozszerzony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze organizuje kolejną edycję szkolenia rozszerzonego dla Energetyków Gminnych – posiadających certyfikat ze szkolenia podstawowego.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tej formie dokształcania osób posiadających certyfikat Energetyka Gminnego, tym bardziej, że program szkolenia obejmuje także swoim zakresem aktualnie wdrażane i realizowane priorytetowe programy w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE w Polsce w tym Programów: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Agroenergia”.

Szkolenie rozszerzone, do którego nabór aktualnie rozpoczynamy, odbędzie się w jednym, dwudniowym bloku w terminie 5 – 6 grudzień 2022 roku.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”