Beta

Rusza nabór na szkolenie dla Energetyków Gminnych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze organizuje kolejną edycję Szkolenia dla Energetyków Gminnych.

Szkolenie jest kierowane do pracowników gmin województwa lubuskiego oraz osób zgłoszonych przez JST, które nie mają obecnie przeszkolonego pracownika do pełnienia funkcji Energetyka Gminnego. Istnieje także możliwość zgłoszenia kolejnego kandydata przez JST, u których działa już Energetyk Gminny z certyfikatem.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tej formie dokształcania gminnej kadry samorządowej, tym bardziej, że program szkolenia obejmuje także swoim zakresem aktualnie wdrażane i realizowane priorytetowe programy w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE w Polsce, w tym Program „Czyste Powietrze”.

Szkolenie odbędzie się w trzech etapach, każdy etap po 2 dni (łącznie 6 dni):

I Etap 31.05. – 01.06.2021

II Etap: 7 – 8.06.2021

III Etap : 17 -18.06.2021

 

Szkolenie będzie odbywać się w formule on-line za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Zgłoszenia przyjmowane są przesłać drogą elektroniczną na adres doradztwo@wfosigw.zgora.pl lub w formie papierowej na adres: Doradztwo Energetyczne WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa  11, 65-602 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: Szkolenie dla Energetyków Gminnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.05.2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych e-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl,  tel. 68 419 69 10, 68 419 69 14, 68 419 69 30.