Beta

Pierwszy agregat – dla Kargowej

4 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa dotacji, jaką WFOŚiGW w Zielonej Górze przekaże Gminie Kargowa na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 13,5 kW, który służyć będzie zwiększeniu efektywności usuwania zagrożeń środowiska i ludzi w sytuacjach kryzysowych oraz  podczas akcji ratowniczych.  To ważny zakup, stanowiący wsparcie techniczne systemu zarządzania kryzysowego w Gminie Kargowa:  stanie się pomocą w razie poważnych awarii wywołanych żywiołami atmosferycznymi i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców – szczególnie tych, którzy na terenie Gminy korzystają z aparatury podtrzymującej życie. Agregat  wartości 14.500,- zł wykorzystywany będzie przez jednostkę ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pomoc finansowa z Funduszu na zakup przez lubuskie gminy agregatów prądotwórczych wspomagających  system reagowania kryzysowego i działania ratownicze  jednostek należących do KSRG  została uruchomiona jako działanie priorytetowe  WFOŚiGW, wspierające usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły w październiku br. nad województwem lubuskim. Pierwszy agregat, zakupiony dzięki tym priorytetowym środkom pomocowym Funduszu, trafił właśnie do Kargowej.

 Umowę dotacji stanowiącej 50% kosztów sprzętu podpisali: Mariusz Herbut  - Prezes  WFOŚiGW   oraz Jerzy Fabiś - Burmistrz Kargowej przy kontrasygnacie  Marii Szewczyk – Skarbnika Gminy Kargowa.