Beta

Nowe zasady Programu Czyste Powietrze - spotkanie w Gorzowie Wlkp.

W dniu 16.12.2022 roku w Gorzowie Wlkp. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zorganizował punkt informacyjny promujący nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W ramach spotkania z mieszkańcami zaprezentowano nową odsłonę trwającego od 2018 r. Programu. Przy wspólnej kawie i herbacie Doradcy Energetyczni informowali o najważniejszych zmianach w Programie Czyste Powietrze oraz zachęcali do skorzystania z dofinansowania do termomodernizacji budynków wraz z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła. Zespół Doradców Energetycznych przekazał potencjalnym beneficjentom informacje o nowych progach dofinansowania, uproszczeniach w zakresie procesu składania wniosków o dofinasowanie oraz rozliczeń w Programie Czyste Powietrze. Omawiane zmiany wejdą w życie w na początku 2023 roku.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektowności energetycznej i OZE.